Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

izv. prof. dr. sc. Mirjana Radetić-Paić

Kontakt

Ronjgova 1
Kabinet br. 23
Tel: 377 - 547, 377 - 541
E-pošta: miradet(at)unipu.hr

Konzultacije: Raspored konzultacija

CROSBI - Objavljeni radovi

 

 

IME I PREZIME NASTAVNIKA: Mirjana Radetić-Paić

ZVANJE: izvanredni profesor

DATUM ZADNJEG IZBORA U ZVANJE: 1. listopada 2017.

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE:
područje društvenih znanosti, polje edukacijsko-rehabilitacijske znanosti

ŽIVOTOPIS NASTAVNIKA:
Rođena je u Zagrebu. Diplomirala je 1994. godine na Fakultetu za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu. Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu magistrirala je 2002. godine i doktorirala 2009. godine. Radila je u Centru za socijalnu skrb Pula od 1994. do 2007. godine. U razdoblju od 1992. do 1994. godine bila je vanjska suradnica Centra za socijalnu skrb Zagreb – Ured Centar, a u razdoblju od 2002. do 2003. godine vanjska suradnica Savjetovališta za djecu, mladež, brak i obitelj Grada Pule. Na Odjelu za obrazovanje učitelja i odgojitelja Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, kao vanjska suradnica radila je od 2004. do 2007. godine. Objavljuje znanstvene radove i knjige. Sudjelovala je na brojnim međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima i edukacijama.

FUNKCIJE I NAGRADE:

 1. Od 2016. godine dekanica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 2. Od 2011. do 2015. godine voditeljica Programa stjecanja pedagoških kompetencija pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli
 3. Od 2014. godine pročelnica Odjela za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
 4. Od 2015. godine v.d. dekanice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 5. Urednica časopisa Metodički obzori
 6. Članica Povjerenstva za studente s invaliditetom Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 7. Članica Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 8. Članica Hrvatske udruge socijalnih pedagoga
 9. Članica Savjeta za socijalnu skrb Istarske županije
 10. Prva nagrada za najbolji znanstveni rad na Međunarodnoj konferenciji Education in the Modern European Environment.
 11. Priznanje Osnovne škole Poreč
 12. Pohvalnica Odjela za obrazovanje učitelja i odgojitelja Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 13. Zahvalnica za doprinos socijalnoj skrbi od strane Centra za socijalnu skrb Pula
 14. Zahvalnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

KOLEGIJI:

 1. Pedagogija djece s posebnim potrebama
 2. Socijalna pedagogija
 3. Pedagogija djece s teškoćama u razvoju
 4. Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom