Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Filozofski fakultet

Izvanredni studij povijesti

Izvanredni preddiplomski jednopredmetni studij povijesti odvija se po programu redovitoga preddiplomskog studija, ali u satnici koja iznosi oko 30% nastave redovitoga studija zbog čega su izmijenjene obveze studenata i njihov udio u ocjeni. Zbog toga za ovaj studij vrijede prilagođeni silabi koji se nalaze na donjim poveznicama. Za sve ostale informacije o preddiplomskom studiju potrebno je pratiti stranice redovitoga preddiplomskog studija povijesti i stranicu s obavijestima Odsjeka za povijest ili kontaktirati voditelje izvanrednoga studija.


INFORMACIJE O STUDIJU ZA UPISANE 2013.

Voditeljica studija: dr. sc. Iva Milovan Delić, viša asistentica, imilovan(at)unipu.hr
Studentska služba: 052/377514

Raspored nastave u zimskom semestru ak. god. 2015/16.

Raspored nastave u ljetnom semestru ak. god. 2015/16.

 

UPISANI 2007. i 2008.
Studenti upisani 2007. studiraju po programu prihvaćenom 2005., a studenti upisani 2008. po ponešto izmijenjenom programu studija.
Doc. dr. sc. Maurizio Levak, mlevak(at)unipu.hr, voditelj studija za upisane 2007.
Doc. dr. sc. Marija Mogorović Crljenko, mmogorov(at)unipu.hr, voditeljica studija za upisane 2008.

Predmet

Nositelj-nastavnik

Bod

Semestar

PRVA GODINA

Uvod u prapovijest

K. Buršić-Matijašić

6

Z

Uvod u stari vijek

R. Matijašić

6

Z

Istraživanje povijesti

M. Mogorović Crljenko

4

Z

Historiografija

M. Bertoša

4

LJ

Tal. jezik za povjesničare I. ILI
Njem. jezik za povjesničare I.

G. Filipi - T. Štokovac /
D. Brajković

3

Z

Tal. jezik za povjesničare II. ILI
Njem. jezik za povjesničare II.

G. Filipi - T. Štokovac /
D. Brajković

3

LJ

Izborni predmet iz M1 (1)

 

5

Z/LJ

Izborni predmet iz M1 (2)

 

5

Z/LJ

Izborni predmet iz M1 (3)

 

5

Z/LJ

Izborni predmet iz M1 (4)

 

5

Z/LJ

Terenska nastava: prapovijest i stari vijek

K. Buršić-Matijašić -
D. Bulić

1

Z/LJ

Latinski jezik I. (morfologija)

Z. Milanović

2

Z

Latinski jezik II. (sintaksa)

G. Stepanić

2

LJ

Najmanje opterećenje na studiju povijesti

 

47+4

 

 DRUGA GODINA

Uvod u srednji vijek

M. Levak

6

Z

Uvod u hrvatski srednji vijek

I. Jurković

6

Z

Izborni predmet iz M2 (1)

 

5

Z/LJ

Izborni predmet iz M2 (2)

 

5

Z/LJ

Izborni predmet iz M2 (3)

 

5

Z/LJ

Izborni predmet iz M2 (4)

 

5

Z/LJ

Terenska nastava: srednji vijek

I. Jurković - R. Kurelić

1

Z/LJ

Uvod u pomoćne povijesne znanosti

M. Mogorović Crljenko

4

LJ

Uvod u novi vijek

S. Bertoša - I. Kolić

6

LJ

Uvod u hrvatski novi vijek

S. Bertoša - I. Kolić

6

LJ

Najmanje opterećenje na studiju povijesti

 

49

 

TREĆA GODINA

Uvod u suvremenu povijest

I. Duda -
I. Milovan Delić

6

Z

Uvod u hrvatsku suvremenu povijest

I. Duda - I. Stanić

6

Z

Izborni predmet iz M3 (1)

 

5

Z/LJ

Izborni predmet iz M3 (2)

 

5

Z/LJ

Izborni predmet iz M3 (3)

 

5

Z/LJ

Izborni predmet iz M3 (4)

 

5

Z/LJ

Terenska nastava: novi vijek i suvremena povijest

I. Duda -
D. Doblanović

1

Z/LJ

Završni rad

 

6

LJ

Najmanje opterećenje na studiju povijesti

 

39

 

Najmanje opterećenje na studiju povijesti: jezgra i unutarnja izbornost (moduli)
Jezgra: 66         Moduli: 60         Terenska nastava: 3         Završni rad: 6

135/180 = 75%

Idealno opterećenje vanjskom izbornošću na preddiplomskom studiju

45/180 = 25%

  

Moduli

Predmet

Nositelj-nastavnik

Bod

Semestar
Z/LJ

Modul 1: Prapovijest i stari vijek

Gradinska naselja

K. Buršić-Matijašić

5

Z

Povijest Mezopotamije

K. Buršić-Matijašić – K. Gerometta

5

Z

Grčka kolonizacija Jadrana

R. Matijašić
M. Zgrablić

5

Z

Dalmacija i Istra u rimsko doba

R. Matijašić –
D. Bulić

5

Z

Prapovijest hrvatskih zemalja

K. Buršić-Matijašić – K. Gerometta

5

LJ

Povijest Egipta

K. Buršić-Matijašić

5

LJ

Gospodarska povijest antike

R. Matijašić
M. Zgrablić

5

LJ

Modul 2: Srednji vijek

Istra u ranom srednjem vijeku

M. Levak

5

Z

Istarska obitelj na razmeđu srednjeg i ranog novog vijeka

M. Mogorović Crljenko

5

Z

Znakovi, simboli i ceremonijalna komunikacija

I. Jurković -
R. Kurelić

5

Z

Poučavanje i prenošenje znanja i vještina II. (priznat kao dio EP)

I. Jurković

5

Z

Hrvatsko rodovsko plemstvo

I. Jurković -
R. Kurelić

5

LJ

Apeninski poluotok u srednjem vijeku

S. Bertoša -
D. Doblanović

5

LJ

Srednja Europa u srednjem vijeku

M. Mogorović Crljenko

5

Z

Križarski pohodi

M. Levak

5

LJ

Umijeće ratovanja u kasnoj antici i srednjem vijeku

I. Jurković - 
R. Kurelić

5

LJ

Modul 3: Novi vijek i suvremena povijest

Svakodnevica Europe: stanovanje, hrana i odijevanje (XVII.-XVIII. st.)

M. Bertoša

5

Z

Migracije (XV.-XVIII. st.): Istra, Jadran, Sredozemlje

M. Bertoša

5

Z

Hrvatska misao u XIX. st.

N. Šetić

5

Z

Počeci demokratizacijskih procesa u Istri

N. Šetić - M. Dabo

5

Z

Povijest potrošačkoga društva u XX. st.

I. Duda

5

Z

Socijalistički čovjek: jugoslavenski slučaj

I. Duda - I. Stanić

5

Z

Poučavanje i prenošenje znanja i vještina III. (priznat kao dio EP)

N. Šetić - M. Dabo

5

Z

Raseljenička kriza za osmanske ugroze

I. Jurković

5

LJ

Istra i Rijeka za francuske uprave

N. Šetić

5

LJ

Totalitarizmi u XX.st.

N. Šetić -
I. Milovan Delić

5

LJ

Povijest Pule 1813.-1947.

S. Bertoša -
R. Marsetič

5

LJ

Posebni povijesni predmeti

Predmet

Nositelj-nastavnik

Bod

Semestar

Vježbe iz kurzivne humanistike
(za sve godine studija)

S. Bertoša

2

LJ

Izvannastavna aktivnost

Predmet

Nositelj-nastavnik

Bod

Semestar

Izvannastavna aktivnost I.

M. Mogorović Crljenko

1

Z/LJ

Izvannastavna aktivnost II.

M. Mogorović Crljenko

1

Z/LJ

Izvannastavna aktivnost III.

M. Mogorović Crljenko

1

Z/LJ

Izvannastavna aktivnost IV.

M. Mogorović Crljenko

1

Z/LJ