Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Filozofski fakultet

Nastavnici

Katedra za staru povijest i arheologiju
Katedra za srednjovjekovnu povijest
tel. 052/377552

Katedra za ranonovovjekovnu povijest
Katedra za modernu i suvremenu povijest
tel. 052/377524

Dekanat Filozofskog fakulteta: tel. 052/377500

 

KATEDRA ZA STARU POVIJEST I ARHEOLOGIJU

prof. dr. sc. Robert Matijašić (voditelj Katedre)
robert.matijasic(at)unipu.hr
konzultacije četvrtkom, 12.00-13.30

prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić (dekanica FF)
kbursic(at)unipu.hr
konzultacije srijedom, 10.30-12.00

dr. sc. Davor Bulić, poslijedoktorand
davor.bulic(at)unipu.hr
konzultacije ponedjeljkom, 11.30-12.30; četvrtkom, 11:30-12:30

dr. sc. Katarina Gerometta, poslijedoktorandica
kgeromet(at)unipu.hr
konzultacije četvrtkom, 14.00-15.30

 

KATEDRA ZA SREDNJOVJEKOVNU POVIJEST

prof. dr. sc. Ivan Jurković (voditelj Katedre)
ivanj(at)unipu.hr
konzultacije ponedjeljkom i utorkom, 18.00-19.00; četvrtkom 9.00-10.00 

doc. dr. sc. Maurizio Levak (prodekan FF)
mlevak(at)unipu.hr
konzultacije ponedjeljkom, 12.00-13.00 i 16.00-17.00

doc. dr. sc. Robert Kurelić
rkurelic(at)unipu.hr
konzultacije četvrtkom, 13.00-14.00; petkom 12.30-13.30

dr. sc. Marina Zgrablić, poslijedoktorandica
mzgrabli(at)unipu.hr
konzultacije ponedjeljkom, 13.30-15.30

 

KATEDRA ZA RANONOVOVJEKOVNU POVIJEST

prof. dr. sc. Slaven Bertoša 
sbertosa(at)unipu.hr
srijedom u 12.00, (dv. 8, Ronjgova 1) i 16.55 (dv. Pula, nova zgrada FET-a)

dr. sc. Danijela Doblanović Šuran, viša asist.
ddoblanovic(at)unipu.hr
ne održavaju se konzultacije (porodiljni dopust)

doc. dr. sc. Marija Mogorović Crljenko (voditeljica Katedre)
mmogorov(at)unipu.hr
konzultacije ponedjeljkom, 11.15-13.15

 

KATEDRA ZA MODERNU I SUVREMENU POVIJEST

prof. dr. sc. Nevio Šetić (voditelj Katedre)
nsetic(at)unipu.hr
konzultacije ponedjeljkom, 12.15-13.15; utorkom, 9.00-10.00 

izv. prof. dr. sc. Igor Duda
igor.duda(at)unipu.hr
konzultacije srijedom 9.00-11.00

doc. dr. sc. Mihovil Dabo (predstojnik Odsjeka za povijest)
mdabo(at)unipu.hr
konzultacije utorkom, 10.00-11.30; petkom 10.00-11.30

doc. dr. sc. Iva Milovan Delić
imilovan(at)unipu.hr
konzultacije srijedom, 16.00-18.00

 

 

OSTALI NASTAVNICI SA SVEUČILIŠTA
koji predaju na studiju povijesti

Marieta Djaković, viša predavačica
marieta.djakovic(at)unipu.hr

dr. sc. Zvonimir Milanović, viši lektor
zvonimir.milanovic(at)pu.t-com.hr

Krešimir Vunić, predavač
kvunic(at)unipu.hr

VANJSKI SURADNICI

Professor emeritus Miroslav Bertoša
lector.ludens(at)gmail.com
konzultacije ponedjeljkom u 18.30 uz prethodnu najavu mailom

dr. sc. Mirela Altić, nasl. red. prof.
mirela.altic(at)zg.htnet.hr

Dijana Muškardin, nasl. asist.
dijana_muskardin(at)net.hr

Igor Stanić, nasl. asist.
igorstanic.is(at)gmail.com

 

VANJSKI SURADNICI PROŠLIH AK. GODINA

Iva Kolić, nasl. asist.
ivak5(at)net.hr

dr. sc. Snježana Koren, nasl. izv. prof.
skoren(at)ffzg.hr

dr. sc. Raul Marsetič, nasl. viši asist.
marsetic(at)crsrv.org

dr. sc. Alen Tafra, nasl. doc.
atafra(at)unipu.hr