Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Filozofski fakultet

Budući studenti

Od državne mature do upisa studija: www.studij.hr
Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta: www.postani-student.hr
Natječaj za upis objavljuje se na mrežnim stranicama Sveučilišta: UPISI.
Studentska služba: tel. 052/377540
Dekanat: tel. 052/377500
Odsjek za povijest: povijest(at)unipu.hr

Zašto studirati povijest u Puli?
1. Preddiplomski i diplomski studij, jednopredmetni i dvopredmetni
2. Iskustvo u radu sa studentima povijesti od 1994. i fleksibilnost mladog sveučilišta
3. Visoka stručnost nastavnika u svim granama povijesti
4. Osobni pristup nastavnika prema studentu
5. Istraživanja i znanstveni projekti čiji se rezultati prenose u nastavu
6. Terenska nastava u Hrvatskoj i inozemstvu
7. Izvannastavne aktivnosti i praksa u muzejima, arhivima i drugim ustanovama
8. Edukacijski paket za studente koji žele postati nastavnici
9. Međunarodna razmjena studenata (Erasmus i dr.)
10. Studentska udruga i suradnja u sklopu Međunarodne udruge studenata povijesti (ISHA)
11. Časopis studenata povijesti Epulon
12. Suradnja sa sveučilišnim znanstvenim centrima (socijalizam – CKPIS, arheologija – CIRLA)
13. Suradnja s Istarskim povijesnim društvom
14. Sveučilišna knjižnica s više od 300.000 svezaka
15. Novi studentski dom i restoran


PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Jednopredmetni
Upisna kvota:
redoviti studij uz potporu MZOS (HR/EU): 20
redoviti studij uz potporu MZOS za starije od 25 godina: 4
strani državljani (izvan EU): 1

Ocjene iz srednje škole:
prosjek svih ocjena iz predmeta Povijest 20,00%
prosjek svih ocjena 10,00%

Obvezni dio državne mature:
Hrvatski jezik (A) 30,00% 
Matematika (B) 10,00% 
Strani jezik (B) 10,00%

Izborni dio državne mature:
Bilo koji izborni predmet 10,00%

Dodatne provjere:
položen ispit iz hrvatskog jezika na B2 razini za strane državljane

Posebna postignuća:
Ukupno 10,00%: osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju za učenike srednjih škola (u organizaciji MZOŠ) iz predmeta Povijest 4%, osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju za učenike srednjih škola (u organizaciji MZOŠ) iz bilo kojeg drugog predmeta 2%, završena još jedna srednja škola 2%, poznavanje jednog dodatnog stranog jezika uz potvrdu koju izdaju sveučilišta 1%, vrhunski sportaši I. i II. kategorije prema odluci HOO-a 1%

Dvopredmetni
Povijest - Hrvatski jezik i književnost
Upisna kvota:
redoviti studij uz potporu MZOS (HR/EU): 5
redoviti studij uz potporu MZOS za starije od 25 godina: 1
strani državljani (izvan EU): 1

Ocjene iz srednje škole:
prosjek svih ocjena iz predmeta Povijest 20,00%
prosjek svih ocjena 10,00%

Obvezni dio državne mature:
Hrvatski jezik (A) 30,00% 
Matematika (B) 10,00% 
Strani jezik (B) 10,00%

Izborni dio državne mature:
Bilo koji izborni predmet 10,00%

Dodatne provjere:
položen ispit iz hrvatskog jezika na B2 razini za strane državljane

Posebna postignuća:
Ukupno 10,00%: osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju za učenike srednjih škola (u organizaciji MZOŠ) iz predmeta Povijest ili Hrvatski jezik 4%, osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju za učenike srednjih škola (u organizaciji MZOŠ) iz bilo kojeg drugog predmeta 2%, završena još jedna srednja škola 2%, poznavanje jednog dodatnog stranog jezika uz potvrdu koju izdaju sveučilišta 1%, vrhunski sportaši I. i II. kategorije prema odluci HOO-a 1%

Povijest - Talijanski jezik i književnost
Upisna kvota:
redoviti studij uz potporu MZOS (HR/EU): 5
redoviti studij uz potporu MZOS za starije od 25 godina: 1
strani državljani (izvan EU): 1

Ocjene iz srednje škole:
prosjek svih ocjena iz predmeta Povijest 20,00%
prosjek svih ocjena 10,00%

Obvezni dio državne mature:
Hrvatski jezik (A) 20,00% 
Matematika (B) 10,00% 
Strani jezik (A) 20,00%

Izborni dio državne mature:
Bilo koji izborni predmet 10,00%

Dodatne provjere:
položen ispit iz hrvatskog jezika na B2 razini za strane državljane

Posebna postignuća:
Ukupno 10,00%: osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju za učenike srednjih škola (u organizaciji MZOŠ) iz predmeta Povijest ili Talijanski jezik 4%, osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju za učenike srednjih škola (u organizaciji MZOŠ) iz bilo kojeg drugog predmeta 2%, završena još jedna srednja škola 2%, poznavanje jednog dodatnog stranog jezika uz potvrdu koju izdaju sveučilišta 1%, vrhunski sportaši I. i II. kategorije prema odluci HOO-a 1%


Povijest - Latinski jezik i rimska književnost
Upisna kvota:
redoviti studij uz potporu MZOS (HR/EU): 5
redoviti studij uz potporu MZOS za starije od 25 godina: 1
strani državljani (izvan EU): 1

Ocjene iz srednje škole:
prosjek svih ocjena iz predmeta Povijest 20,00%
prosjek svih ocjena 10,00%

Obvezni dio državne mature:
Hrvatski jezik (A) 20,00% 
Matematika (B) 10,00% 
Strani jezik (A) 20,00%

Izborni dio državne mature:
Bilo koji izborni predmet 10,00%

Dodatne provjere:
položen ispit iz hrvatskog jezika na B2 razini za strane državljane

Posebna postignuća:
Ukupno 10,00%: osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju za učenike srednjih škola (u organizaciji MZOŠ) iz predmeta Povijest ili Latinski jezik 4%, osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju za učenike srednjih škola (u organizaciji MZOŠ) iz bilo kojeg drugog predmeta 2%, završena još jedna srednja škola 2%, poznavanje jednog dodatnog stranog jezika uz potvrdu koju izdaju sveučilišta 1%, vrhunski sportaši I. i II. kategorije prema odluci HOO-a 1%


Povijest - Japanski jezik i kultura
Upisna kvota:
redoviti studij uz potporu MZOS (HR/EU): 5
redoviti studij uz potporu MZOS za starije od 25 godina: 1
strani državljani (izvan EU): 1

Ocjene iz srednje škole:
prosjek svih ocjena iz predmeta Povijest 20,00%
prosjek svih ocjena 10,00%

Obvezni dio državne mature:
Hrvatski jezik (A) 20,00% 
Matematika (B) 10,00% 
Strani jezik (A) 20,00%

Izborni dio državne mature:
Bilo koji izborni predmet 10,00%

Dodatne provjere:
položen ispit iz hrvatskog jezika na B2 razini za strane državljane

Posebna postignuća:
Ukupno 10,00%: osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju za učenike srednjih škola (u organizaciji MZOŠ) iz predmeta Povijest ili Hrvatski jezik ili Strani jezik 4%, osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju za učenike srednjih škola (u organizaciji MZOŠ) iz bilo kojeg drugog predmeta 2%, završena još jedna srednja škola 2%, poznavanje jednog dodatnog stranog jezika uz potvrdu koju izdaju sveučilišta 1%, vrhunski sportaši I. i II. kategorije prema odluci HOO-a 1%

 

DIPLOMSKI STUDIJ
Pravo upisa imaju sveučilišni prvostupnici iz područja humanističkih i društvenih znanosti na temelju uspjeha (prosjek ocjena) ostvarenog na preddiplomskom studiju. Za sve pristupnike stvara se zajednička rang-lista, jedna za jednopredmetni, druga za dvopredmetni studij. Pristupnici koji nisu sveučilišni prvostupnici povijesti mogu upisati samo jednopredmetni diplomski studij povijesti, a do kraja studija moraju odslušati i položiti određene predmete s preddiplomskoga studija.

UPISNE KVOTE
Jednopredmetni studij:
- redoviti studij uz potporu MZOS (HR/EU): 20
- redoviti studij uz potporu MZOS za starije od 25 godina: 4
- strani državljani (izvan EU): 1

Dvopredmetni studij:
5 (redoviti) + 1 (+25 g.) + 1 (izvan EU) u svakoj od tri kombinacije s povijesti (hrvatski jezik i književnost, talijanski jezik i književnost, latinski jezik i rimska književnost)


Prikaz veće karte