Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Filozofski fakultet

Dodiplomski studij povijesti

Studenti upisani prije ak. god. 2005/06. studij završavaju po predbolonjskom programu dodiplomskoga dvopredmetnog studija povijesti. Rok za završetak studija je 30. rujna 2010.
Odlukom Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 27. listopada 2011. godine utvrđuje se krajnji rok za završetak studija.

Popis predmeta

Prva godina
Uvod u znanost o povijesti
Prapovijest
Povijest starog Istoka
Povijest Grčke i Rima
Hrvatske zemlje u prapovijesti
Stara povijest hrvatskih zemalja
Pomoćne povijesne znanosti (I)
Pomoćne povijesne znanosti (II)
Hrvatska povijest ranog srednjeg vijeka
Latinski jezik
Strani jezik (*)
Tjelesna i zdravstvena kultura (*)

Druga godina
Svjetska povijest srednjeg vij. (V-XVI. st.)
Hrvatska pov.razv.srednj.vij. (XII-XVI. st.)
Povijest srednje i jugoistočne Europe (V-XV. st.)
Pomoćne povijesne znanosti (II)
Pomoćne povijesne znanosti (III)
Latinski jezik
Strani jezik (*)
Tjelesna i zdravstvena kultura (*)

Treća godina
Svjetska povijest od XVI. st. do 1870.
Hrvatska povijest XVI.- XVIII. st.
Hrvatska povijest od konca XVIII.st. do 1918.
Povijest srednje i jugoistočne Europe (XVI-XVIII. st.)
Metodika nastave povijesti I.

Četvrta godina
Svjetska povijest od 1870. do 1990.
Hrvatska povijest u XX. st.
Povijest srednje i jugoistočne Europe (XVIII. st.-1914.)
Povijest srednje i jugoistočne Europe u XX. st.
Metodika nastave povijesti II.
Psihologija odgoja i obrazovanja (*)
Opća pedagogija (*)
Didaktika (*)

Diplomski rad

Više o predmetima na starim stranicama.