Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Filozofski fakultet

doc. dr. sc. Maurizio Levak

Rođen u Puli 1967. godine. Diplomirao 2000. povijest i hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Puli, a na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu magistrirao 2005. i doktorirao 2009. Od 2000. na Odsjeku za povijest radi kao asistent, a od 2011. kao docent. Glavno mu je područje zanimanja srednjovjekovna povijest, s naglaskom na rani srednji vijek. Do sada je objavio više znanstvenih radova te sudjelovao na nekoliko znanstvenih skupova.

 

IZBOR IZ BIBLIOGRAFIJE 

1.       Vekarić, Nenad – Benyovsky, Irena – Buklijaš, Tatjana – Levak, Maurizio – Lučić, Nikša – Mogorović, Marija – Primorac, Jakša, Vrijeme ženidbe i ritam poroda. Dubrovnik i njegova okolica od 17. do 19. stoljeća, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, Zagreb-Dubrovnik 2000.

2.       “Podrijetlo i uloga kmetâ u vinodolskom društvu XIII. stoljeća”, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, 19, Zagreb 2001., 35-81.

3.       “Prijedlog novog čitanja jedne rečenice s Rižanskog sabora”, Historijski zbornik, LV, Zagreb 2002., 231-236.

4.       “Tragovi društvenog ustroja istarskih Slavena u ranom srednjem vijeku”, u: N. Budak (ur.), Raukarov zbornik, Zagreb 2005., 55-73.

5.      “Primates populi Istrię provincię na Rižanskom saboru”, Acta Histriae, 13, 1, Koper 2005., 87-96.

6.      Slaveni vojvode Ivana. Kolonizacija Slavena u Istri u početnom razdoblju franačke uprave. Leykam international, Zagreb, 2007.