Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Filozofski fakultet

izv. prof. dr. sc. Igor Duda

igor.duda(at)unipu.hr
konzultacije srijedom 9.00-11.00 sati
Ispitni rokovi          Opširniji hrvatski CV          English CV

Igor Duda (Pula, 1977.) izvanredni je profesor na Odsjeku za povijest pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, gdje je kao znanstveni novak primljen 2001. godine. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je povijest i kroatistiku (2000.) te magistrirao (2004.) i doktorirao povijest (2009.). Područje njegova posebnog interesa su društvena povijest i povijest svakodnevice druge polovice XX. stoljeća, Hrvatska u socijalističkoj Jugoslaviji, povijest dokolice i turizma, povijest potrošačke kulture i povijest djetinjstva. Kao OSI/Chevening Scholar boravio je na Sveučilištu u Oxfordu (2002/2003.). Surađivao je s Leksikografskim zavodom Miroslav Krleža u Zagrebu te bio istraživač na međunarodnom znanstvenom projektu Sveučilišta u Grazu Tourism and Leisure Cultures in Socialist Yugoslavia (2005-2008.). Bio je voditelj uspostavnog istraživačkog projekta Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma (2014-2017., HRZZ). U ljetnom semestru ak. god. 2015/16. kao visting fellow boravio je na Centru za jugoistočnoeuropske studije Sveučilišta u Grazu. Na pulskom sveučilištu predaje više predmeta iz suvremene povijesti. Vanjski je suradnik na doktorskom studiju moderne i suvremene povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Objavio je tri autorske knjige: U potrazi za blagostanjem. O povijesti dokolice i potrošačkog društva u Hrvatskoj 1950-ih i 1960-ih (2005.), Pronađeno blagostanje. Svakodnevni život i potrošačka kultura u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih (2010., nagrada Kiklop za znanstvenu knjigu godine) te Danas kada postajem pionir. Djetinjstvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma (2015.). Suurednik je zbornika Social Inequalities and Discontent in Yugoslav Socialism (2016) i urednik zbornika Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma (2017). Izlagao je na mnogim znanstvenim konferencijama i održao niz javnih predavanja. Član je više strukovnih udruga i sveučilišnih tijela. Istraživač je u sveučilišnom Centru za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma te je bio prvi voditelj Centra u godini 2012/13. (ponovno 2016/17.) Od 2013/14. do 2016/17. bio je predstojnik Odsjeka za povijest. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli dodijelilo mu je 2016. priznanje za rad u protekloj godini.

Nastava
Uvod u hrvatsku suvremenu povijest
Povijest potrošačkoga društva u XX. stoljeću
Socijalistički čovjek: jugoslavenski slučaj
Terenska nastava: novi vijek i suvremena povijest
Hrvatska svakodnevica u socijalizmu
Istraživanje suvremene povijesti
Radionica za suvremenu povijest
Terenska nastava III. (C)
Povijest dokolice i turizma