Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Filozofski fakultet

doc. dr. sc. Mihovil Dabo

Rođen je u Puli 1979. godine, gdje je završio osnovnu školu i jezičnu gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu u Puli diplomirao je povijest i kroatistiku 2005., a poslijediplomski studij povijesti na Hrvatskim studijima dovršio je obranom doktorske disertacije 2013. godine. Od studenog 2005. do konca siječnja 2007. radio je kao arhivist u Državnom arhivu u Pazinu. Od veljače 2007. zaposlenik je Odsjeka za povijest pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (Hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest), do 2013. kao asistent, nakon toga kao viši asistent, a od 2017. u zvanju docenta. Angažiran je na izvođenju kolegija Habsburška Monarhija od prosvijećenog apsolutizma do raspada, Poučavanje i prenošenje znanja i vještina III. i Procesi nacionalne integracije i modernizacije u hrvatskim zemljama u XIX. stoljeću. Član je Upravnog odbora Istarskog povijesnog društva i Uredništva godišnjaka Histria.

U znanstvenom je radu usredotočen na procese političke i društvene modernizacije stanovništva Istre tijekom XIX. i XX. stoljeća.

Bibliografija