Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

12.05.17.
Novosti, Natječaji

Natječaj za upis u I. godinu studija u akademskoj godini 2017./2018.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli na temelju članka 59. i 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i članka 71. Statuta Sveučilišta, sukladno Odluci Senata o upisu u prvu godinu studija u akademskoj godini 2017./2018. raspisuje Natječaj za upis studenata u I. godinu sveučilišnih preddiplomskih, integriranih, preddiplomskih i diplomskih i stručnih studija u akademskoj 2017./2018. godini.

Tekst natječaja preuzmite na stranici:

UNIPU > Obrazovanje > Upisi > Upisi 2017./2018. > Upisi u I. godinu studija u akademskoj godini 2017./2018.