Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

24.10.16.
Natječaji

Natječaj za izbor šest izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent pri Odjelu za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisalo je natječaj
1. Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije:

  • za izbor četiri izvršitelja/izvršiteljice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent,  iz znanstvenog područja: Humanističkih znanosti, polje: Filologija, grana: Romanistika, na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu od 87% radnog vremena u odnosu na puno radno vrijeme;
  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent,  iz znanstvenog područja: Interdisciplinarne znanosti, polje: Ekonomija (5.01) i Interdisciplinarne humanističke znanosti (6.10), na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu od 87% radnog vremena u odnosu na puno radno vrijeme;
  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice na radno mjesto I. vrste u znanstveno- nastavnom zvanju docent,  iz znanstvenog područja: Društvenih znanosti, polje: Informacijske i komunikacijske znanosti, grana: Komunikologija na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu od 87% radnog vremena u odnosu na puno radno vrijeme;

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijave na natječaj potrebno je priložiti:

a) životopis;

b) preslik diplome o doktoratu znanosti

c) opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti;

d) popis objavljenih umjetničkih, znanstvenih i stručnih radova i priložiti relevantne radove;

e) domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države, te

f) za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.

 

S pristupnicima u naslovnim zvanjima ne sklapa se ugovor o radu.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Ako se na natječaj javi pristupnik koji nema znanstveno zvanje dužan je snositi troškove provedbe izbora sukladno općem aktu Sveučilišta.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".      

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli