Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

28.10.16.
Natječaji

Natječaj za izbor izvršitelja za četiri radna mjesta te izbor u šest naslovnih zvanja više fakulteta i odjela

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj:

1.  Za potrebe preddiplomskog stručnog studija Proizvodno strojarstvo:

  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju,  iz znanstvenog područja: Tehničke znanosti, polje: Strojarstvo i  Temeljne tehničke znanosti na određeno vrijeme do polovice radnog vremena (do 20 sati tjedno)
  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent, iz znanstvenog područja: Tehničke znanosti, polje: Tehnologija prometa i transport.
  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistent, iz područja: Tehničke znanosti, polje: Strojarstvo.

2. Odjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije:

  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent, iz znanstvenog područja: Prirodne znanosti, polje: Matematika, grana: Matematička analiza  na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistent, iz znanstvenog područja: Prirodne znanosti, grana: Matematika ili znanstveno područje: Tehničke znanosti, polje: Računarstvo ili znanstveno područje: Društvene znanosti, polje: Informacijske i komunikacijske znanosti.
  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistent, iz znanstvenog područja: Društvene znanosti, polje: Ekonomija.
  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje poslijedoktorand, iz znanstvenog područja: Društvene znanosti, polje: Ekonomija.

3. Filozofski fakultet:

  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, iz znanstvenog područja: Humanističke znanosti, polje: Filologija, grana: Kroatistika na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.

4. Odjel za prirodne i zdravstvene studije:

  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistent, iz znanstvenog područja: Biomedicina i zdravstvo, polje: Kliničke medicinske znanosti.

5. Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković”:

  • za izbor jednog izvšitelja/izvršiteljice u nastavno zvanje i na radno mjesto predavač, iz znanstvenog područja: Humanističke znanosti, polje: Filologija, grana: Anglistika na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

a) životopis;

b) presliku diplome i prijepis ocjena sa sveučilišnog dodiplomskog studija odnosno diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija (za izbore u suradnička zvanja);

c) presliku diplome o doktoratu znanosti (za izbore u znanstveno-nastavna zvanja)

d) opis umjetničke, znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti;

e) popis objavljenih umjetničkih, znanstvenih i stručnih radova i priložiti relevantne radove;

f) domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države, te

g) za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.

S pristupnicima u naslovnim zvanjima ne sklapa se ugovor o radu.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".    

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli