Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

10.11.16.
Natječaji

Natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto stručnog suradnika za mobilnost, međunarodne studijske programe, izdavaštvo i znanstveni rad

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj:

  • za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste zvanja – stručni suradnik za mobilnost, međunarodne studijske programe, izdavaštvo i znanstveni rad na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Uredu za međunarodnu suradnju na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli (do povratka stalne zaposlenice s rodiljnog dopusta).

Uvjeti: VSS ekonomskog usmjerenja, poznavanje engleskog i još dvaju svjetskih jezika, (njemački, francuski, talijanski ili španjolski), poznavanje rada na računalu Word, Excell i program Desktop publishing software – InDesign, jedna (1) godina stadnog staža u struci; 

Uz prijave na natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

a)     životopis;

b)    presliku domovnice;

c)     presliku odgovarajuće diplome;

d)    dokaz o poznavanju engleskog i još dvaju svjetskih jezika;

e)     dokaz o radnom stažu u struci (kopija ugovora o radu, kopija rješenja o rasporedu na radno mjesto i sl.).

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

S pristupnicima koji udovoljavaju uvjetima natječaja provesti će se testiranje poznavanja rada na računalu u program Word, Excell i Desktop publishing software – InDesign.

Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli