Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

13.09.15.
Natječaji

Natječaj - izbor u zvanja

Studij Informatike, Znanost o moru, Odjel za odgojne i obrazovne znanosti

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje

N A T J E Č A J
1.   Sveučilišni studij Informatike:
za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent, iz znanstvenog područja: Društvene ili tehničke znanosti, polja: Informacijske i komunikacijske znanosti ili polja: Računarstvo na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
za izbor dva izvršitelja/izvršiteljice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, iz znanstvenog područja: Društvene ili tehničke znanosti, polja: Ekonomija, grana: Poslovna informatika ili polja: Informacijske i komunikacijske znanosti ili polja: Računarstvo  na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.

2.  Sveučilišni studij Znanost o moru:
za izbor  jednog izvršitelja/izvršiteljice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent, iz znanstvenog područja: Biomedicine i zdravstva, polja: Veterinarska medicina na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

3.  Odjel za odgojne i obrazovne znanosti:
za izbor  jednog izvršitelja/izvršiteljice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent, iz znanstvenog područja: Društvene znanosti, polja: Pedagogija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
za izbor  jednog izvršitelja/izvršiteljice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, iz znanstvenog područja: Društvene znanosti, polja: Kineziologija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.
Uz prijave na natječaj potrebno je priložiti:
a) životopis;
b) preslik diplome sveučilišnog dodiplomskog studija odnosno diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija (za izbore u suradnička zvanja);
c) preslik diplome o doktoratu znanosti (za izbore u znanstveno-nastavna zvanja)
d) opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti;
e) popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova i priložiti relevantne radove;
f) domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države, te
g) za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika;
h) prijepis ocjena sa sveučilišnog dodiplomskog studija odnosno diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija (za izbore u suradnička zvanja).

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
S pristupnicima u naslovnim zvanjima ne sklapa se ugovor o radu.
Ako se na natječaj javi pristupnik koji nema znanstveno zvanje dužan je snositi troškove provedbe izbora sukladno općem aktu Sveučilišta.
Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".     

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli