Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

02.11.15.
Novosti, Natječaji

Natječaj za odabir studenta-asistenta za potporu studentima s invaliditetom

 

Povjerenstvo za studente s invaliditetom će tijekom akademske godine 2015./2016. organizirati potporu studentima s invaliditetom na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.

Potpora se organizira pomoću studenta – asistenta u nastavi.

Potpora za studente s invaliditetom može uključivati potporu pri kretanju (odlazak i dolazak na fakultet te kretanje po prostoru, rješavanje administrativnih procedura, nabavu literature, fotokopiranje) te pomoć u praćenju nastave, a sve u skladu s unaprijed definiranim potrebama studenata s invaliditetom.

Molimo sve studente koji imaju određeni invaliditet, a smatraju da bi im gore navedena pomoć od strane studenta asistenta bila od koristi da se jave Povjerenstvu za studente s invaliditetom putem sljedeće e-mail adrese: greta.terman(at)unipu.hr najkasnije do 13. studenog 2015. godine.

Ovisno o broju prijavljenih studenta s invaliditetom organizirat će se izbor asistenta u nastavi.