Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

10.03.16.
Natječaji, Novosti

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje - radno mjesto stručnog suradnika za informatičku potporu

Radno mjesto: STRUČNI/A SURADNIK/ICA ZA INFORMATIČKU POTPORU

Mjesto rada: PULA

Broj traženih radnika: 2

Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 9.3.2016.
Natječaj vrijedi do: 17.3.2016.

Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska, Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Strani jezici: Engleski jezik
Vozački ispit: Kategorija B
Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije: U obzir dolaze kandidati koji ispunjavaju uvjete za stručno osposobljavanje za rad prema Zakonu o poticanju zapošljavanja (Narodne novine 57/12, 120/12)

nezaposlena osoba bez radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovala, osoba koja se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima, kao nezaposlena osoba vodi duže od trideset dana i koja bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskome osiguranju, nema više od jedne godine staža u zvanju za koje se obrazovala, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja, te se zapošljava na temelju ugovora o radu ili se korištenjem mjera aktivne politike u zapošljavanju, stručno osposobljava za rad bez zasnivanja radnog odnosa.


Na temelju odredbi Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine, broj 57/2012 i 120/2012) Sveučilište Jurja Dobrile u Puli objavljuje
JAVNI POZIV
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli
U okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ primaju se polaznici stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli i to kako slijedi:

Rektorat Sveučilišta, Služba za informatičku potporu

  • za izbor dva polaznika na radno mjesto stručnog suradnika za informatičku potporu


Uvjeti: VŠS stručni studij ili VSS sveučilišni ili specijalistički studij povezan s informatikom, računarstvom ili elektrotehnikom, poznavanje WIN OS-a, poznavanje Office alata, osnovno znanje o računalnim mrežama, snalažljivost i komunikativnost, poznavanje rješavanja svakodnevnih ICT problema, motiviranost za učenjem.
Dodatni uvjeti: poznavanje engleskog jezika, poželjno je poznavanje: drugih operacijskih sustava (linux i mac-os), rada u CMS sustavima i sličnim web aplikacijama, položen vozački ispit B kategorije.

Na ovaj poziv mogu se prijaviti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od trideset (30) dana i koje bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju nemaju više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovale, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja, te pripadaju ciljanoj skupini za primjenu mjera aktivne politike zapošljavanja „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ Putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Prava i obveze odabranog polaznika stručnog osposobljavanja i Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli bit će uređeni ugovorom.
Doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i zaštitu na radu snosi Hrvatski zavod za zapošljavanje. Polazniku osposobljavanja Hrvatski zavod za zapošljavanje isplaćuje novčanu pomoć u iznosu od 2.400,00 kn mjesečno po potvrđenoj prisutnosti stručnom osposobljavanju za rad i troškove stvarnog troška javnog prijevoza, ali u maksimalnom iznosu od 1.000,00.
Polaznici osposobljavanja nisu u radnom odnosu i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli nije obavezno zaposliti polaznika nakon završenog osposobljavanja.
U prijavi po ovom pozivu kandidati trebaju navesti osobne podatke, te priložiti sljedeće:
- Životopis
- Presliku osobne iskaznice
- Presliku diplome/uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi
- Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom stažu
- Uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci
- Uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (dokaz o prijavi u evidenciju nezaposlenih).

Prilozi mogu biti u originalu ili preslikama koje ne moraju biti ovjerene, ali su kandidati prije zaključivanja ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.
Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati mogu biti pozvani na razgovor, a moguće je i provesti neki oblik provjere znanja i sposobnosti, o čemu će biti pravodobno obaviješteni.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli nije dužno izvršiti odabir, a može donijeti i odluku o poništenju Poziva, odnosno pojedinog radnog mjesta.
Kandidat koji bude odabran, biti će predložen Zavodu za zapošljavanje, nakon čega će se sklopiti ugovori o stručnom osposobljavanju s onim kandidatom čije uključenje u program „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ odobri Zavod.
Prijave po ovom pozivu podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave na adresu Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, 52100 Pula, s naznakom „Stručno osposobljavanje za rad“.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Ovaj poziv objavljuje se na web stranicama Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Rektor
Prof. dr. sc. Alfio Barbieri

Poslodavac: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Kontakt - pismena zamolba: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, 52100 Pula