Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

14.04.16.
Novosti, Natječaji

Natječaj za izbor u naslovna suradnička zvanja za potrebe stručnog preddiplomskog studija Proizvodno strojarstvo

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisalo je natječaj za potrebe stručnog preddiplomskog studija Proizvodno strojarstvo:

  • za izbor u naslovno suradničko zvanje asistent,  iz znanstvenog područja: Tehničkih znanosti, polje: Strojarstvo – 3 izvrštelja;
  • za izbor u naslovno suradničko zvanje asistent,  iz znanstvenog područja: Tehničkih znanosti, polje: Elektrotehnika – 2 izvrštelja;
  • za izbor u naslovno suradničko zvanje asistent,  iz znanstvenog područja: Tehničkih znanosti, polje: Kemijsko inženjerstvo – 1 izvrštelja;
  • za izbor u naslovno nastavno zvanje predavač,  iz znanstvenog područja: Tehničkih znanosti, polje: Temeljne tehničke znanosti – 1 izvrštelj;
  • za izbor u naslovno nastavno zvanje predavač,  iz znanstvenog područja: Tehničkih znanosti, polje: Strojarstvo – 3 izvrštelja;

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijave na natječaj potrebno je priložiti:

a) životopis;

b) presliku diplome sveučilišnog dodiplomskog studija odnosno diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija (za izbore u suradnička zvanja);

c) domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države;

d) za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika;

e) prijepis ocjena sa sveučilišnog dodiplomskog studija odnosno diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija (za izbore u suradnička zvanja).

S pristupnicima u naslovnim zvanjima ne sklapa se ugovor o radu.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".      

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli