Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

05.05.16.
Natječaji

Natječaj za radno mjesto spremačice (na određeno vrijeme s punim radnim vremenom)

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj za izbor na radno mjesto IV vrste – ostala radna mjesta IV vrste (spremačica) na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (do povratka stalne zaposlenice s bolovanja) - 1 izvršitelj;
Uvjeti: NSS završena osmogodišnja škola

Uz prijave na natječaj pristupnici su dužni priložiti:

a) životopis;

b) preslik odgovarajuće svjedodžbe;

c) domovnicu (preslik)

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli