Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

16.09.16.
Natječaji

Natječaj za 6 radnih mjesta raznih sastavnica Sveučilišta

 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje

 NATJEČAJ

1.  Za potrebe stručnog preddiplomskog studija Proizvodno strojarstvo:

     za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta,  iz znanstvenog područja: Tehničke znanosti, polje: Elektrotehnika, grana: Elektronika na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

2. Fakultet za ekonomiju i turizam “Dr. Mijo Mirković”:

     za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju, iz znanstvenog područja: Društvene znanosti, polje: Ekonomija, grana: Međunarodna ekonomija  na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

3. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti:

     za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju, iz znanstvenog područja: Humanističke znanosti, polje: Filozofija, grana: Povijest filozofije  na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

     za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistent iz znanstvenog područja: Društvene znanosti, polje: Pedagogija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.

4. Filozofski fakultet:

     za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor - I izbor, iz znanstvenog područja: Humanističke znanosti, polje: Filologija, grana: Romanistika na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

5. Odjel za prirodne i zdravstvene studije:

     za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju predavač, iz znanstvenog područja: Biomedicina i zdravstvo, polje: Kliničke medicinske znanosti, grana: Sestrinstvo na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

 

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijave na natječaj potrebno je priložiti:

a) životopis;

b) presliku diplome o doktoratu znanosti,

c) presliku diplome sveučilišnog dodiplomskog studija odnosno diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija i prijepis ocjena (za izbore u suradnička zvanja);

d) opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti;

e) popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova i priložiti relevantne radove;

f) domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države, te

g) za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika;

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".      

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli