Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

13.10.16.
Natječaji

Natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto poslovne tajnice rektora i jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto stručni suradnik (administrator poslužitelja)

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisalo je natječaj za izbor:

  1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste zvanja – ostala radna mjesta I. vrste - poslovna tajnica rektora, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, u Uredu rektora na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli (do povratka stalne zaposlenice s rodiljnog dopusta).

    Uvjeti: VSS društvenog ili humanističkog smjera, poznavanje engleskog jezika, jedna (1) godina radnog staža u struci;

  2. Za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja  (administrator  poslužitelja)  na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Službi za informatičku potporu na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.

    Uvjeti: VSS elektrotehničkog, prirodoslovno-matematičkog, društvenog ili informacijskog smjera, poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, jedna (1) godina radnog staža u struci;

 

Uz prijave na natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

a)     životopis

b)    presliku domovnice

c)     presliku odgovarajuće diplome

d)    dokaz o radnom stažu u struci (kopija ugovora o radu, kopija rješenja o rasporedu na radno mjesto i sl.)

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

S pristupnicima koji udovoljavaju uvjetima natječaja pod točkom 1. obaviti će se usmena provjera znanja iz područja visokog obrazovanja i interviju, a za kandidate pod točkom 2. obaviti će se usmeni razgovor i provjera znanja iz područja informatičkih tehnologija i računalnih mreža. 

Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli