Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

23.11.16.
Natječaji

Natječaj za sedam radnih mjesta (FFPU, FOOZ, FET i OPZS)

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje

NATJEČAJ

 1. Filozofski fakultet:

  •  za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta,  iz područja: Humanističkih znanosti, polje: Filologija, grana:  Klasična filologija na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom;
  •  za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta,  iz područja: Društvenih znanosti, polje: Psihologija, grana:  Ostale primijenjene psihologije na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom;
  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora,  iz područja: Humanističkih znanosti, polje: Povijest, grana:  Hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom;

2.  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti:

  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent,  iz znanstvenog područja: Humanističkih znanosti, polje: Filologija, grana: Anglistika  na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za rodiljni dopust);

3.  Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“:

  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent,  iz znanstvenog područja: Društvenih znanosti, polje: Ekonomija, grana: Ekonomika poduzetništva  na određeno vrijeme u punom radnom vremenu;
  •  za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta,  iz područja: Društvenih znanosti, polje: Ekonomija, grana:  Turizam i trgovina na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom;

4. Odjel za prirodne i zdravstvene studije:

  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta,  iz područja: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda (agronomija), grana: Ribarstvo na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom;

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

a) životopis;

b) preslik diplome i prijepis ocjena sa sveučilišnog dodiplomskog studija odnosno diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija (za izbore u suradnička zvanja);

c) preslik diplome o doktoratu znanosti (za izbore u znanstveno-nastavna zvanja)

d) opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti;

e) popis objavljenih znanstvenih, nastavnih i stručnih radova i priložiti relevantne radove;

f) domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države, te

g) za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Ako se na natječaj javi pristupnik koji nema znanstveno zvanje dužan je snositi troškove provedbe izbora sukladno općem aktu Sveučilišta.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".      

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli