Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

08.12.16.
Natječaji

Natječaji za radna mjesta (FOOZ, OIKT, FFPU, MA)

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisalo je natječaj:

1. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti:

  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora,  iz područja: Društvenih znanosti, polje: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom;

2. Odjel za informacijsko-komunikacije tehologije:

  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta,  iz područja: Tehničkih znanosti, polje: Geodezije;

3. Filozofski fakultet:

  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta,  iz područja: Humanističkih znanosti, polje: Povijest, Grana: Hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (87% radnog vremena);

4. Muzička akademija:

  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u umjetničko-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta,  iz Umjetničkog područja, polje: Reprodukcija glazbe, grana: Sviranje (za kolegij Klavir) na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom;
  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u umjetničko-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta,  za Interdisciplinarno područje umjetnosti (izborna polja: 7.03. Glazbena umjetnost i 7.08 Interdisciplinarno umjetničko polje) na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom;
  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača,  iz Umjetničkog područja, polje: Reprodukcija glazbe, Grana: Sviranje (za kolegij Klavir obligat) na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (30 % radnog vremena);

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijave na natječaj potrebno je priložiti:

a) životopis;

b) preslik diplome i prijepis ocjena sa sveučilišnog dodiplomskog studija odnosno diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija (za izbore u suradnička zvanja);

c) preslik odgovarajuće diplome (za izbore u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja)

d) opis znanstvene, umjetničke, nastavne i stručne djelatnosti;

e) popis objavljenih znanstvenih, umjetničkih, nastavnih i stručnih radova i priložiti relevantne radove;

f) domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države, te

g) za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika. 

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

S pristupnicima izabranim u naslovna zvanja ne sklapa se ugovor o radu.

Ako se na natječaj javi pristupnik koji nema znanstveno zvanje dužan je snositi troškove provedbe izbora sukladno općem aktu Sveučilišta.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".      

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli