Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

10.07.13.
Natječaji

Natječaji Sveučilišta u Puli

Za izbor u zvanja

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje

NATJEČAJ

1.Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković” Pula:
za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog ili redovitog profesora, iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana marketing - jedan izvršitelj;

2.   Interdisciplinarni studij Kultura i turizam:
za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta, iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam – jedan izvrštelj;

3.  Odjel za humanističke znanosti:
za izbor u naslovno nastavno zvanje lektora, iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika – jedan izvršitelj;

4.  Odjel za odgojne i obrazovne znanosti:
za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta ili više za umjetničko područje, polje likovna umjetnost, grana likovna pedagogija ( s nastavom na talijanskom jeziku) – jedan izvršitelj;
za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta za umjetničko područje, polje glazbena umjetnost, grana glazbena pedagogija – jedan izvršitelj;
za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana opća psihologija – jedan izvršitelj;
za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta za područje društvenih znanosti, polje kineziologija, grana kineziološka edukacija ( s nastavom na talijanskom jeziku) – jedan izvršitelj,
za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta za područje društvenih znanosti, polje pedagogija, grana opća pedagogija – jedan izvršitelj.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/02, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07).

Uz prijave na natječaj potrebito je priložiti:
a)domovnicu (presliku);
b)životopis;
c)preslik diplome o stečenom akademskom stupnju odnosno nazivu;
d)opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti;
e)popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova i priložiti relevantne radove;
f)potvrdu o izboru u znanstveno zvanje.

Ako se na natječaj javi pristupnik koji nema znanstveno zvanje dužan je snositi troškove provedbe izbora sukladno općem aktu Sveučilišta.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30  s  naznakom "za natječaj".       
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli