Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

04.11.09.
Natječaji

Ispravka natječaja

objavljenog u Narodnim novinama broj 130 dana 30. listopada 2009. godine.

Sveučilšte Jurja Dobrile u Puli, Preradovićeva 1/1, Pula vrši

ISPRAVKU NATJEČAJA

objavljenog u Narodnim novinama broj 130 dana 30. listopada 2009. godine.
Odjel za obrazovanje učitelja i odgojitelja»:
u točki 11. brišu se riječi «viši predavač» a dodaju riječi «predavač ili više».Sveučilšte Jurja Dobrile u Puli, Preradovićeva 1/1, Pula vrši

ISPRAVKU NATJEČAJA

objavljenog u Glasu Istre od dana 28. listopada 2009. godine.
Odjel za obrazovanje učitelja i odgojitelja»:
u točki 11. brišu se riječi «viši predavač» a dodaju riječi «predavač ili više».Sveučilište Jurja Dobrile u Puli