Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

28.02.17.
Novosti, Natječaji

Rezultati natječaja za dodjelu jednokratnih potpora (pomoći) studentima slabijeg socio-ekonomskog statusa

Privremene rang-liste

Utvrđuje se privremena rang-lista studenata i studentica koji ostvaruju pravo na jednokratne potpore (pomoći) zbog slabijeg socio-ekonomskog statusa. Studenti i studentice koji nisu ostvarili pravo na jednokratnu potporu (pomoć) mogu podnijeti pisani prigovor Sveučilištu u roku od 8 dana od dana objave privremene rang-liste na mrežnim stranicama Sveučilišta. Po izradi konačne rang-liste rektor Sveučilišta će donijeti odluku o provedenom natječaju. Studenti i studentice koji ostvare pravo na jednokratnu potporu (pomoć) bit će obaviješteni o postupku oko isplate na mrežnim stranicama Sveučilišta.

OBAVIJEST - ISPRAVAK!

U objavljenoj privremenoj rang-listi studenata i studentica koji su ostvarili pravo na jednokratne potpore (pomoći) zbog slabije socio-ekonomskog statusa osobi pod rednim brojem 14. naveden je pogrešan JMBAG.
Ispravan JMBAG je: 0303066683