Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

09.03.17.
Novosti, Natječaji

Rang-lista dobitnika stipendije za izvrsne studente Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli objavljuje privremenu rang-listu studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju za izvrsne studente. Rok za pisani prigovor iznosi 8 dana od dana objave privremene rang-liste na mrežnim stranicama Sveučilišta.

Prigovori se dostavljaju isključivo poštom na adresu:

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (prigovor na rezultate natječaja za dodjelu stipendija izvrsnim studentima), Zagrebačka 30, 52100 Pula.

Protekom roka na prigovor na mrežnim stranicama će biti objavljene konačne rang-liste s uputama za studente koji su ostvarili pravo na stipendiju.