Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

09.03.17.
Natječaji

Natječaji: radno mjesto (Kroatistika) i naslovna zvanja (Brodogradnja i Strojarstvo)

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj:

1. Filozofski fakultet:

  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača,  iz područja: Humanističkih znanosti, polje: Filologija, grana: Kroatistika na određeno vrijeme s punim radnim vremenom;

2. Odjel za informacijsko-komunikacije tehnologije: 

  • za izbor tri izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta,  iz područja: Tehničkih znanosti, polje: Brodogradnja;
  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta,  iz područja: Tehničkih znanosti, polje: Strojarstvo.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijave na natječaj potrebno je priložiti:

a) životopis;

b) preslik diplome i prijepis ocjena sa sveučilišnog dodiplomskog studija odnosno diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija (za izbore u suradnička zvanja);

c) preslik odgovarajuće diplome (za izbore u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja)

d) opis znanstvene, umjetničke, nastavne i stručne djelatnosti;

e) popis objavljenih znanstvenih, umjetničkih, nastavnih i stručnih radova i priložiti relevantne radove;

f) domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države, te

g) za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

S pristupnicima izabranim u naslovna zvanja ne sklapa se ugovor o radu.

Ako se na natječaj javi pristupnik koji nema znanstveno zvanje dužan je snositi troškove provedbe izbora sukladno općem aktu Sveučilišta.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".      

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli