Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

23.03.17.
Natječaji

Natječaj za više radnih mjesta te više naslovnih zvanja (FFPU, OITIKS, OIKT, Proizvodno strojarstvo)

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj

1. Filozofski fakultet:

  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta,  iz područja: Humanističkih znanosti, polje: Povijest, grana:  Hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest (za znanstvenu i nastavnu djelatnost iz suvremene povijesti); na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (87% radnog vremena);
  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent,  iz znanstvenog područja: Humanističkih znanosti, polje: Filologija, grana: Kroatistika  na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za rodiljni dopust);

2.  Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije:

  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju,  iz znanstvenog područja: Humanističkih znanosti, polje: Filologija i Interdisciplinarne humanističke znanosti, grana: Metodike nastavnih predmeta humanističkih znanosti  na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;
  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora,  iz područja: Društvenih znanosti, polje: Ekonomija, grana:  Organizacija i menadžment na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom;

3.  Odjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije:

  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistent,  iz znanstvenog područja: Društvenih znanosti, polje: Informacijske i komunikacijske tehnologije;
  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistent,  iz znanstvenog područja: Tehničkih znanosti, polje: Računarstvo;

Stručni preddiplomski studij - Proizvodno strojarstvo

  • za izbor dva izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje predavač,  iz znanstvenog područja: Tehničkih znanosti, polje: Strojarstvo;
  • za izbor dva izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje predavač,  iz znanstvenog područja: Tehničkih znanosti, polje: Elektrotehnika;
  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistent,  iz znanstvenog područja: Tehničkih znanosti, polje: Strojarstvo;
  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistent,  iz znanstvenog područja: Tehničkih znanosti, polje: Elektrotehnika;

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

a) životopis;

b) preslik diplome i prijepis ocjena sa sveučilišnog dodiplomskog studija odnosno diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija (za izbore u suradnička zvanja);

c) preslik diplome o doktoratu znanosti (za izbore u znanstveno-nastavna zvanja)

d) opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti;

e) popis objavljenih znanstvenih, nastavnih i stručnih radova i priložiti relevantne radove;

f) domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države, te

g) za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Ako se na natječaj javi pristupnik koji nema znanstveno zvanje dužan je snositi troškove provedbe izbora sukladno općem aktu Sveučilišta.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".      

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli