Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

12.05.17.
Natječaji

Natječaji za radna mjesta (FOOZ, OITIKS, FFPU)

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje  natječaj:

1. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti:

  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora,  iz područja: Društvenih znanosti, polje: Kineziologija, Grana: Sistemska kineziologija i kineziološka edukacija, na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom;
  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta,  iz područja: Društvenih znanosti, polje: Pedagogija, Grana: Posebne pedagogije;

2. Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije:

  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora,  iz područja: Humanističkih znanosti, polje: Etnologija i antropologija, Grana: Etnologija, na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom;

3. Filozofski fakultet: 

  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda,  iz područja: Humanističkih znanosti, polje: Arheologija, Grana: Prapovijesna arheologija, na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (88% radnog vremena);
  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta,  iz područja: Humanističkih znanosti, polje: Povijest, grana:  Hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest, na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (87% radnog vremena);

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

a) životopis;

b) preslik diplome i prijepis ocjena sa sveučilišnog dodiplomskog studija odnosno diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija (za izbore u suradnička zvanja);

c) preslik diplome o doktoratu znanosti (za izbore u znanstveno-nastavna zvanja)

d) opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti;

e) popis objavljenih znanstvenih, nastavnih i stručnih radova i priložiti relevantne radove;

f) domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države, te

g) za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Ako se na natječaj javi pristupnik koji nema znanstveno zvanje dužan je snositi troškove provedbe izbora sukladno općem aktu Sveučilišta.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".      

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli