Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

13.07.16.
Međunarodni projekti

Nova EU direktiva kojom se olakšava privlačenje studenata, istraživača, vježbenika i volontera iz trećih zemalja u EU

Nova EU direktiva olakšava postupke i pravila za ulazak i boravak koji se primjenjuju na državljane trećih država koji dolaze u EU u svrhu studiranja, istraživanja, stažiranja ili volontiranja.

Naime, pitanja vezana za vize i dozvole boravka često igraju veliku ulogu u donošenju odluka o tome gdje studirati i istraživati. Novim izmjenama Europa postaje privlačnije odredište za studiranje i istraživanje. Nova direktiva revidira prijašnje propise na snazi od 2004. godine.

Neke od promjena su sljedeće:

  • studentima će biti dopušteno da za vrijeme boravka u Europi rade najmanje 15 sati tjedno,
  • nakon studija ili istraživanja, stranim studentima će biti dopušteno da ostanu do devet mjeseci u zemlji EU u potrazi za poslom ili za pokretanjem posla,
  • članovima obitelji istraživača koji dolaze u Europu biti će dopušteno raditi,
  • tijekom njihovog boravka, istraživači i studenti moći će se lakše kretati unutar EU. U budućnosti, državljani trećih država neće morati podnijeti novi zahtjev za izdavanje vize, već će moći obavijestiti zemlju članicu EU u koju odlaze.

Članice EU imaju dvije godine za primjenu novih pravila na svoje nacionalno zakonodavstvo. Direktiva se ne primjenjuje u Danskoj, Irskoj i Velikoj Britaniji.

Više informacija dostupno je na mrežnim stranicama Europskog parlamenta, odnosno ovdje.