Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

01.06.17.
Natječaji

Natječaj za više naslovnih zvanja (FOOZ, OIKT i OPZS)

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj:

1.  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti:

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistent, iz umjetničkog područja, polje glazbena umjetnost, grana glazbena pedagogija;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistent, iz umjetničkog područja, polje glazbena umjetnost, grana glazbena pedagogija (s nastavom na hrvatskom i talijanskom jeziku);
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistent, iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje kineziologija;

2. Odjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije:

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u nastavno zvanje i na radno mjesto viši predavač, iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje matematika, grana matematička analiza na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Preddiplomski stručni studij Proizvodno strojarstvo:

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje viši predavač, iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, grana elektrotehnika;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje predavač, iz znnstvenog područja tehničkih znanosti, grana strojarstvo;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistent, iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje strojrstvo;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistent, iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje brodogradnja.

3. Odjel za prirodne i zdravstvene studije:

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje predavač iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti, grana anatomija.
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent, iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti, grana medicinska kemija i biokemija;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent, iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana ginekologija i opstetricija;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent, iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijave na natječaj potrebno je priložiti:

a) životopis;

b) presliku diplome sveučilišnog dodiplomskog studija odnosno diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija;

c) prijepis ocjena sa sveučilišnog dodiplomskog studija odnosno diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija (za izbore u suradnička zvanja);

d) opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti;

e) popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova i priložiti relevantne radove;

f) domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države, te

g) za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika;

S pristupnicima u naslovnim zvanjima ne sklapa se ugovor o radu.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".      

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli