Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

25.07.17.
Natječaji

Natječaj - OIKT, FFPU, OPZS, OITIKS, FET

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje

NATJEČAJ

1. Odjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije:

    za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistent, iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana informacijski sustavi;

    za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno surdničko zvanje asistent, iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija.

2. Filozofski fakultet:

    za izbor tri izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistent, iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana japanologija;

    za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana japanologija, na određeno vrijeme od jedne godine.

3. Odjel za prirodne i zdravstvene studije:

    za izbor dva izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje predavač, iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, polje prehrambena tehnologija, grana nutricionizam.

4. Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije:

    za izbor dva izvršitelja/izvršiteljice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menadžment za potrebe studija Kultura i turizam.

5. Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković”:

    za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje poslijedoktorand, iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana opća ekonomija;

    za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistent, iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomija, za kolegij Programi i fondovi EU;

    za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistent, iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana makroekonomija;

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. 

Uz prijave na natječaj potrebno je priložiti:

a) životopis;

b) presliku diplome sveučilišnog dodiplomskog studija odnosno diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija (za izbore u suradnička i nastavna zvanja);

c) prijepis ocjena sa sveučilišnog dodiplomskog studija odnosno diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija (za izbore u suradnička zvanja);

d) preslika odgovarajuće diplome o doktoratu znanosti

e) opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti;

f) popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova i priložiti relevantne radove;

g) domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države, te

h) za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika;

 

S pristupnicima u naslovnim zvanjima ne sklapa se ugovor o radu.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Ukoliko se na natječaj prijavi pristupnik koji nema izbor u znanstveno zvanje dužan je snositi troškove provedbe postupka izbora sukladno općem aktu Sveučilišta.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".      

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli