Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

27.07.17.
Natječaji

Poništenje dijela natječaja (FOOZ - voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica/administrativni tajnik)

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli objavljuje

P O N I Š T E N J E

dijela natječaja

objavljenog u Narodnim novinama broj 70, od dana 19. srpnja 2017. godine pod točkom 2.

  • "za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na položaj II. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica – administrativni tajnik na određeno vrijeme do godine dana u punom radnom vremenu na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli."

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli