Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

19.09.17.
Novosti

Polaganje ispita 9. put pred nastavničkim povjerenstvom neće biti moguće u 2018. godini

Pravo izlaska deveti put na ispit iz istog kolegija (pred nastavničkim povjerenstvom) imaju samo studenti koji:

-       do 30. rujna 2017. godine kolegij nisu položili u osam pokušaja i

-       su upisali akademsku godinu 2017./2018.

Ovo pravo mogu ostvariti samo studenti koji kumulativno ispunjavaju prethodna dva uvjeta i to najkasnije do 31. prosinca 2017. godine.

Svi ostali studenti ispit polažu sukladno odredbama članak 21. Pravilnika o studiranju, te ispit osmi put polažu pred nastavničkim povjerenstvom.

Budući da devetu prijavu ispita nije moguće izvršiti putem Studomata, studenti se za prijavu moraju obratiti Uredu za studente i obrazovne programe.

 

Pravilnik o studiranju, Članak 21.

(1) Ispit iz istog kolegija može se polagati najviše osam puta. Osmi put ispit se polaže pred nastavničkim povjerenstvom koje imenuje čelnik sastavnice iz reda nastavnika.

(2) Nastavničko povjerenstvo sastoji se od predsjednika i dva člana. Predmetni nastavnik kod kojega je student bezuspješno polagao ispit ne može biti predsjednikom povjerenstva.

(3) Nastavničko povjerenstvo odlučuje većinom glasova.

(4) Nastavničko povjerenstvo vodi zapisnik o tijeku ispita.

(5) Odluka nastavničkog povjerenstva je konačna. Ocjenu iz ispita pred nastavničkim povjerenstvom upisuje predsjednik povjerenstva.

(6) Ako student niti osmi put ne položi ispit, gubi pravo studiranja na upisanom studiju.