Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

21.09.17.
Natječaji

Natječaji za više radnih mjesta (FET i FFPU)

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje

NATJEČAJ

1. Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković”:

  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor – I izbor, iz znanstvenog područja: Društvene znanosti, polje: Ekonomija, grana: turizam i trgovina na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor, iz znanstvenog područja: Društvene znanosti, polje: Ekonomija, grana: opća ekonomija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor, iz znanstvenog područja: Društvene znanosti, polje: Ekonomija, grana: računovodstvo na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor, iz znanstvenog područja: Društvene znanosti, polje: Ekonomija, grana: računovodstvo na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

2. Filozofski fakultet:

  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent, iz znanstvenog područja: Humanističke znanosti, polje: Filologija, grana: Kroatistika na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu od 87% u odnosu na puno radno vrijeme.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijave na natječaj potrebno je priložiti:

a) životopis;

b) presliku odgovarajuće diplome o doktoratu znanosti;

c) opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti;

d) popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova i priložiti relevantne radove;

e) domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države, te

f) za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika;

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Ukoliko se na natječaj prijavi pristupnik koji nema izbor u znanstveno zvanje dužan je snositi troškove provedbe postupka izbora sukladno općem aktu Sveučilišta.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".      

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli