Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

30.12.15.
Novosti, Natječaji

Natječaj za izbor trideset jednog predavača u naslovno nastavno zvanje radi izvođenja nastave pri Odjelu za prirodne i zdravstvene studije

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisalo je natječaj:

1. Odjel za prirodne i zdravstvene studije

    za izbor  u naslovno nastavno zvanje predavača, iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo – 9 izvršitelja;

    za izbor  u naslovno nastavno zvanje predavača, iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana hitna medicina - 2 izvršitelja;

    za izbor  u naslovno nastavno zvanje predavača, iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana kirurgija – 2 izvršitelja;

    za izbor  u naslovno nastavno zvanje predavača, iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana otorinolaringologija – 1 izvršitelj;

    za izbor  u naslovno nastavno zvanje predavača, iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina – 4 izvršitelja;

    za izbor  u naslovno nastavno zvanje predavača, iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana ginekologija i opstetricija – 2 izvršitelja;

    za izbor  u naslovno nastavno zvanje predavača, iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana neurologija – 1 izvršitelj;

    za izbor  u naslovno nastavno zvanje predavača, iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana radiologija – 1 izvršitelj;

    za izbor  u naslovno nastavno zvanje predavača, iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana infektologija – 1 izvršitelj;

    za izbor  u naslovno nastavno zvanje predavača, iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija – 1 izvršitelj;

    za izbor  u naslovno nastavno zvanje predavača, iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana oftamologija – 1 izvršitelj;

    za izbor  u naslovno nastavno zvanje predavača, iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana anesteziologija i reanimatologija – 1 izvršitelj;

    za izbor  u naslovno nastavno zvanje predavača, iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana patologija – 1 izvršitelj;

    za izbor  u naslovno nastavno zvanje predavača, iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana klinička biokemija – 1 izvršitelj;

    za izbor  u naslovno nastavno zvanje predavača, iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana pedijatrija – 1 izvršitelj;

    za izbor  u naslovno nastavno zvanje predavača, iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana dermatovenerologija – 1 izvršitelj;

    za izbor  u naslovno nastavno zvanje predavača, iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana klinička citologija – 1 izvršitelj.

 

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

 

Uz prijave na natječaj potrebno je priložiti:

a) životopis;

b) presliku odgovarajuće diplome;

c) opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti;

d) popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova i priložiti relevantne radove;

e) domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države, te

f) za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika;

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

S pristupnicima u naslovnim zvanjima ne sklapa se ugovor o radu.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".