Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

26.01.16.
Natječaji

Natječaj za radna mjesta i naslovna zvanja

Fakultet ekonomije i turizma, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Filozofski fakultet

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje

NATJEČAJ

1. Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković”: 

za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju, iz znanstvenog područja: Društvene znanosti, polja: Ekonomija, grana: Organizacija i menadžment na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

2. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti:

za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent, iz znanstvenog područja: Društvene znanosti, polja: Pedagogija, grana: Opća pedagogija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu (za potrebe izvođenja nastave na hrvatskom i talijanskom jeziku).

3. Filozofski fakultet:

za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistent, iz znanstvenog područja: Humanističke znanosti, polja: Filologija, grana: Japanologija, za potrebe preddiplomskog sveučilišnog studija Japanski jezik i kultura.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijave na natječaj potrebno je priložiti:

a) životopis;

b) presliku diplome sveučilišnog dodiplomskog studija odnosno diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija (za izbore u suradnička zvanja); 

c) presliku diplome o doktoratu znanosti (za izbore u znanstveno-nastavna zvanja)

d) opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti;

e) popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova i priložiti relevantne radove;

f) domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države, te

g) za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika;

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

S pristupnicima u naslovnim zvanjima ne sklapa se ugovor o radu.

Ako se na natječaj javi pristupnik koji nema znanstveno zvanje dužan je snositi troškove provedbe izbora sukladno općem aktu Sveučilišta.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".     

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli