Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

10.03.16.
Novosti, Natječaji

Natječaj za izbor tri zaposlenika na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula, raspisuje

NATJEČAJ

1.     za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na položaj II vrste zvanja – Voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, u Službi za financijsko-računovodstvene poslove Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (do povratka zaposlenice s dužeg bolovanja).

Uvjeti:

  • VŠS ekonomskog usmjerenja, jedna (1) godina radnog staža u struci;

 

2.     za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na položaj III vrste zvanja – Voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica – administrativni tajnik  na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (do povratka zaposlenice s rodiljnog dopusta).

Uvjeti:

  • SSS društvenog ili humanističkog usmjerenja,  jedna (1) godina radnog staža u struci, poznavanje talijanskog jezika u govoru i pismu;

 

3.     za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na položaj II vrste zvanja – Voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica – administrativni tajnik  na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Uvjeti:

  • VŠS  društvenog ili humanističkog usmjerenja,  jedna (1) godina radnog staža u struci, poznavanje talijanskog jezika u govoru i pismu;

 

Uz prijave na natječaj potrebito je priložiti sljedeće dokumente:

a)     Životopis;

b)    domovnicu (presliku);

c)     presliku odgovarajuće svjedodžbe ili diplome;

d)    dokaz o radnom stažu u struci (kopija ugovora o radu, kopija rješenje o rasporedu na radno mjesto i sl.).

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Sa pristupnicima koji udovoljavaju uvjetima natječaja pod točkom 1. obaviti će se usmena provjera znanja iz područja proračunskog računovodstva, a za pristupnike koji udovoljavaju uvjetima natječaja pod točkama 2. i 3. obaviti će se usmena provjere znanja i usmeni razgovor iz područja visokog obrazovanja i poznavanja talijanskog jezika.

Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, s naznakom „za natječaj“.

 

O rezultatima natječaj kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli