Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

05.07.16.
Novosti, Natječaji

Natječaj za smještaj studenata u Studentski dom Pula i subvencioniranje smještaja studenata koji stanuju kod privatnih stanodavaca u Puli u akademskoj godini 2016/2017.

Od 4. srpnja do 30. srpnja 2016. godine otvoren je Natječaj za smještaj studenata u Studentski dom Pula i subvencioniranje smještaja studenata koji stanuju kod privatnih stanodavaca u Puli u akademskoj godini 2016/2017.

Natječaj, Pravilnik MZOS-a, Obrazac A (prijava), Obrazac B1, Obrazac B2, Obrazac B3, Obrazac B4, Obrazac C, Izjava o članovima zajedničkog kućanstva, Privola/suglasnost za objavu osobnih podataka dostupni su na stranici SCPU-a:

http://www.scpu.hr/hr/informator/obavijesti-sc/230/natjecaj-za-smjestaj-studenata-u-studentski-dom-pula-i-subvencioniranje-smjestaja-studenata-koji-stanuju-kod-privatnih-stanodavaca-u-puli-u-akademskoj-godini-20162017/