Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

31.05.13.
Natječaji

Natječaji Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Rok za prijavu 15 dana od objave u Narodnim novinama

 

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje

NATJEČAJ

1. Odjel za humanističke znanosti
za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika – 1 izvršitelj;
za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora iz područja humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska, moderna i suvremena povijest – 1 izvršitelj;
za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika – 1 izvršitelj.

2. Odjel za studij na talijanskom jeziku
za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora iz područja društvenih znanosti, polje  psihologija, grana ostale primijenjene psihologije – 1 izvršitelj.

3. Studij Znanost o moru:
za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto višeg asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, grana znanost o moru. – 1 izvršitelj.

4. Odjel za odgojne i obrazovne znanosti
za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto višeg asistenta za područje prirodnih znanosti, polje matematika, grana matematička logika i računarstvo  – 1 izvršitelj;
za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja društvenih znanosti, polje  pedagogija, grana pedagogija ranog i predškolskog odgoja – 1 izvršitelj;
za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika  – 1 izvršitelj;
za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja tehničkih znanosti, polje  strojarstvo, grana opće strojarstvo – 1 izvršitelj;
za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja humanističkih znanosti, polje  filologija, grana anglistika – 2 izvršitelja.


5. Odjel za ekonomiju i turizam „dr. Mijo Mirković“
za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz područja društvenih znanosti, polje  ekonomija, grana računovodstvo – 1 izvršitelj;
za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz područja društvenih znanosti, polje  ekonomija, grana opća ekonomija – 1 izvršitelj.

6. Odjel za glazbu
za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača iz umjetničkog područja, polje  glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe za predmet Udaraljke – 1 izvršitelj.


Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/02, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07):

Uz prijave na natječaj potrebno je priložiti:

a) domovnicu (presliku);
b) životopis;
c) preslik odgovarajuće diplome;
d) preslik diplome o stečenom akademskom stupnju;
d) opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti;
e) popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova i priložiti relevantne radove

Ako se na natječaj javi pristupnik koji nema znanstveno zvanje dužan je snositi troškove provedbe izbora sukladno općem aktu Sveučilišta.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".      


 

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje

NATJEČAJ

1.za izbor na radno mjesto I vrste - stručni suradnik u Službi za studente i ISVU na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj;
Uvjeti: VSS društvenog ili humanističkog  usmjerenja,  radno iskustvo 1 godina na istim ili sličnim poslovima.

2.za izbor na radno mjesto II vrste zvanja – ostala radna mjesta II vrste, vozač - domar na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj;
Uvjet: VŠS ili SSS tehničkog usmjerenja, položen ispit za kotlovničara, položen ispit za vozača B kategorije, poznavanje rada na računalu, radno iskustvo 6 mjeseci na istim ili sličnim poslovima

3.za izbor na radno mjesto I vrste - stručni suradnik – poslovna tajnica Odjela na određeno vrijeme s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj;
Uvjeti: VSS – diplomirani pravnik,  radno iskustvo 1 godinu na istim ili sličnim poslovima, poznavanje talijanskog jezika.Uz prijavu je potrebno priložiti:
1. domovnicu;
2. životopis;
3. presliku odgovarajuće diplome, odnosno svjedodžbe;
4. potvrdu poslodavca o radnom iskustvu
5. potvrdu o položenom ispitu za kotlovničara (za pristupnike pod točkom 2)
6. presliku  vozačke dozvole B kategorije (za pristupnike pod točkom 2)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se na: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, 52100 Pula, s naznakom «za natječaj».