Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

13.03.13.
Natječaji

Natječaj za izbor u znanstveno-nastavna zvanja

Odjel za ekonomiju i turizam “Dr. Mijo Mirković”

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje

NATJEČAJ

1. Odjel za ekonomiju i turizam “Dr. Mijo Mirković”:
za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora, iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana poslovna informatika-jedan izvršitelj;
za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora, iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana financije-jedan izvršitelj;
za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana opća ekonomija-jedan izvršitelj;

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/02, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07).

Uz prijave na natječaj potrebito je priložiti:
a)domovnicu (presliku);
b)životopis;
c)preslik diplome o stečenom akademskom stupnju;
d)opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti;
e)popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova i priložiti relevantne radove;
f)potvrdu o izboru u znanstveno zvanje.

Ako se na natječaj javi pristupnik koji nema znanstveno zvanje dužan je snositi troškove provedbe izbora sukladno općem aktu Sveučilišta.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30  s  naznakom "za natječaj".       
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli