Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

15.02.13.
Natječaji

Javni poziv

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

JAVNI POZIV

za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, Centru za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma


Članak 1.
Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12, 120/12), a u cilju korištenja mjere "Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa" putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područne službe u Puli (u nastavku: HZZ), Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma iskazuje interes i potrebu za prijem polaznika za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.


Članak 2.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma iskazuje interes i potrebu za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (u daljnjem tekstu: stručno osposobljavanje) u Centru za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma (administrativni i stručni poslovi) putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe u Puli (u daljnjem tekstu: HZZ).

Uvjete za prijavu na ovaj Javni poziv ostvaruju

nezaposlene osobe bez radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovale, osobe koje se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima, kao nezaposlene osobe vode duže od trideset dana i koje bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskome osiguranju, nemaju više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovale, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja.


Članak 3.
Stručno osposobljavanje odvijat će se u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu, pet 8-satnih radnih dana tjedno, kako slijedi:

Stručni suradnik u Centru

Izvršitelja: 2

Potrebna stručna sprema: završen sveučilišni preddiplomski studij povijesti i sveučilišni diplomski studij povijesti, odnosno osobe koje su stekle zvanje sveučilišni prvostupnik/ca povijesti i magistar/ra povijesti (VSS)


Članak 4.
Kandidati/kinje koji/e ispunjavaju tražene uvjete dužni/e su uz prijavu dostaviti:
- životopis
- presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu
- presliku diplome o stručnoj spremi
- presliku radne knjižice (stranice 1, 2 i 3 te podaci o zaposlenju i stažu)

Prilozi mogu biti u originalu ili preslikama koje ne moraju biti ovjerene, ali su kandidati/kinje prije zaključivanja ugovora dužni/e dostaviti na uvid originalne dokumente.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se zaključno do 19. veljače 2013. na adresu: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma, Zagrebačka 30, 52100 Pula s naznakom „Prijava na Javni poziv“.


Članak 5.
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa obavlja se:
- na temelju pisanog ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa
- prema programu stručnog osposobljavanja za rad
- pod vodstvom mentora

Prije sklapanja ugovora kandidati/inje mogu biti pozvani/e na razgovor.
Polaznici/ce stručnog osposobljavanja nemaju status službenika i nisu u radnom odnosu.
Doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i zaštitu na radu snosi HZZ.
Polazniku/ci stručnog osposobljavanja za rad Hrvatski zavod za zapošljavanje isplaćuje novčanu pomoć u visini neoporezivog dijela studentske stipendije koja trenutno iznosi 1.600,00 kn mjesečno po potvrđenoj prisutnosti stručnom osposobljavanju za rad.

Hrvatski zavod za zapošljavanje ne isplaćuje novčanu pomoć polazniku/ci stručnog osposobljavanja za vrijeme privremene nesposobnosti za rad ili izostanka s programa stručnog osposobljavanja.


Članak 6.
O rezultatima javnog poziva svi/e kandidati/inje bit će obaviješteni/e pisanim putem.