Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

04.05.09.
Natječaji

Natječaj

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Preradovićeva 1/1, Pula, raspisuje NATJEČAJ

1. Odjel za studij na talijanskom jeziku
za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora, područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana ostale primijenjene psihologije.

2. Odjel za obrazovanje učitelja i odgojitelja
za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača (reizbor), područje društvenih znanosti, polje pedagogija, grana didaktika.

3. Odjel za ekonomiju i turizam «Dr. Mijo Mirković»
za izbor jednog ZNANSTVENOG NOVAKA u suradničkom zvanju  ASISTENTA, područje društvenih znanosti, polje pravo, grana trgovačko pravo i pravo društava na projektu 303-0811403-2452 „Reforma prava društava i korporativnog upravljanja u EU i hrvatsko pravo”; (ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme).

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/02, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07):

Uz prijave na natječaj potrebito je priložiti:

a) domovnicu (presliku);
b) životopis;
c) preslik odgovarajuće diplome o završenom sveučilišnom dodiplomskom studiju (za pristupnike pod točkom 2. i 3.);
d) diploma o akademskom stupnju;
e) podatke o dosadašnjoj nastavnoj, umjetničkoj i stručnoj aktivnosti;
f) prijepis ocjena i potvrdu da se pristupnik nalazi u 10% najuspješnije diplomiranih studenata ili je jedan od 10 najboljih diplomiranih studenata (za pristupnike pod točkom 3.).

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Preradovićeva 1/1 s  naznakom "za natječaj".       

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli