Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

20.12.13.
Natječaji

NATJEČAJ - Sveučilište u Puli

Za radno mjesto I vrste – Unutarnji revizor

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje

NATJEČAJ

za   radno mjesto I vrste – Unutarnji revizor na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom - 1 izvršitelj;

Uvjeti: VSS ekonomskog usmjerenja, položen ispit za ovlaštenog unutarnjeg revizora u javnom sektoru, 5 godina radnog iskustva na  poslovima računovodstva i financija, poznavanje jednog stranog  jezika i poznavanje rada na računalu.

Uz prijave na natječaj pristupnici su dužni priložiti:
a)domovnicu (presliku);
b)životopis;
c)preslik diplome;
d)dokaz o položenom ispitu za ovlaštenog unutarnjeg revizora u javnom sektoru
e)dokaz o radnom iskustvu (potvrda o poslovima koje je pristupnik obavljao);
f)uvjerenje da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca);

Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola.
Pristupnici se primaju na rad uz obvezni probni rok od 6 mjeseci.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
     


Sveučilište Jurja Dobrile u Puli