Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

22.03.17.
Novosti, Međunarodni projekti

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli sudjelovalo na kick-off meetingu i konferenciji projekta DA-SPACE u Pragu

Na Tehničkom Sveučilištu u Pragu 16. i 17. ožujka 2017. godine održani su kick-off meeting i konferencija EU projekta DA-SPACE - Open Innovation to raise Entrepreneurship skills and Public Private Partnership in Danube Region, sufinanciranog iz Interreg Dunavskog Transnacionalnog programa. U projektu koji će se provoditi do lipnja 2019. godine sudjeluje 12 partnera iz 7 europskih zemalja - Njemačka, Rumunjska, Slovačka, Bugarska, Češka, Srbija i Hrvatska.

Međunarodni projektni partneri predstavili su se na kick-off meetingu i konferenciji s aktivnostima usmjerenim na realizaciju projektnih zadataka, a time i ciljeva. Među ciljevima projekta su unaprjeđenje poduzetničkih vještina i inovacijskih procesa učenja, te smanjenje odljeva mozgova.

Predstavnici Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i Istarske županije - Upravnog odjela za gospodarstvo prezentirali su svoje uloge u projektu. Uloga Sveučilišta u DA-SPACE projektu je, uz podršku Istarske županije, uspostaviti tzv. Open Innovation Lab, kojim će povezati mlade ljude i zainteresirana poduzeća, javne ustanove, jedinice lokalne samouprave, organizacije civilnih društava te podupirati razvoj inovacijskih metoda učenja. Na taj način se želi ojačati suradnja akademskog, gospodarskog, istraživačkog  i javnog sektora, te stvoriti inovativno i tehnološki razvijeno okruženje.