Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

11.04.17.
Novosti, Međunarodni projekti

Poziv zainteresiranima na prijavu na DTP newsletter

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli je partner u međunarodnom projektu DA-SPACE - Open Innovation to raise Entrepreneurship skills and Public Private Partnership in Danube Region, u kojem sudjeluje dvanaest partnera iz sedam europskih zemalja.

Projekt DA-SPACE promovira interdisciplinarnu i međunarodnu suradnju i usmjeren je na povezivanje akademskog, gospodarskog, istraživačkog  i javnog sektora, te stvaranje inovativnog i tehnološki razvijenog okruženja. Provoditi će se do lipnja 2019. godine, a sufinanciran je iz Interreg Dunavskog Transnacionalnog programa. Danube Transnational Programme (DTP) je osmišljen u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje i nudi financijsku potporu za transnacionalne projekte koji pridonose razvoju inovativne, bolje pristupačne i održive dunavske regije.

Novosti vezane uz DTP i aktivnosti DA-SPACE projekta mogu se pratiti uz DTP newsletter, a prijavu je moguće izvršiti putem sljedećeg linka:

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane na prijavu na newsletter.

---
www.interreg-danube.eu/da-space
Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA)