Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

06.06.17.
Znanstveni i istraživački rad, Novosti

Poziv: nova knjiga i kraj projekta Stvaranje socijalističkoga čovjeka

Uspostavni istraživački projekt "Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma", koji od lipnja 2014. financira Hrvatska zaklada za znanost, primiče se svojemu kraju.

Završno predstavljanje rezultata projekta i predstavljanje upravo objavljenoga zbornika "Stvaranje socijalističkoga čovjeka" održat će se na Filozofskom fakultetu u Puli (Matetića Ronjgova 1, Svečana dvorana Tone Peruško) u petak, 9. lipnja 2017., u 12 sati. Sudjelovat će suradnici na projektu i autori priloga za zbornik, predstavnici izdavača te voditelj projekta i urednik zbornika.

Naša skupina od jedanaest suradnika tri je godine radila na dvanaest tema te istraživala različite aspekte oblikovanja i djelovanja socijalističkoga čovjeka,  "svestrane stvaralačke ličnosti" smještene u "veliku kovačnicu novoga života". 

Do sada smo objavili dvije znanstvene monografije i dvadesetak znanstvenih radova. Sudjelovali smo na brojnim znanstvenim skupovima i okruglim stolovima, surađivali sa srodnim inozemnim projektima, primali gostujuće predavače i sami gostovali sa svojim predavanjima. Pokrenuli samo doktorsku radionicu i redovitu sveučilišnu nastavu obogatili novim sadržajima. 

Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma
http://www.unipu.hr/index.php?id=ckpis