Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

26.05.11.
Međunarodni projekti

Izašao programski vodič za Kulturu!

Europska komisija je u sklopu Programa Kultura 2007-2013 objavila Programski vodič koji ima pravni status poziva za prijavu projektnih prijedloga na programske natječaje i sadrži Kalendar rokova za prijavu projektnih prijedloga na natječaje. Programski vodič primjenjivat će se za razdoblje trajanja Programa do 2013. godine.
Više informacija o programu Kultura 2007-2013 i Odjelu za kulturnu kontaktnu točku na http://www.min-kulture.hr/ccp/