Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

02.06.11.
Međunarodni projekti

23. EUPRIO godišnja konferencija u Pragu na temu prijenosa znanja!

Izazovi globalizacije utječu na visoko obrazovne institucije postavljajući sve zahtjevnije zadatke istraživačima i potičući čitav niz drugih kretanja. Kako prenijeti istraživačke rezultate i stečena znanja u praksu? Na koji način komunicirati znanost široj javnosti? Vlade diljem Europe stežu novčanike javnog sektora i financiranje postaje sve veći problem. Koje su kreativne načine iznašli profesionalci iz područja komunikacije, kako prenose informacije o znanosti i rezultatima istraživanja široj javnosti, studentima i akademskoj zajednici možete saznati na ovogodišnjoj konferenciji Euprio u Pragu. Vrsni komunikatori znanosti s Europskih Sveučilišta podučavaju tehnike i prenose najbolje prakse putem Master Class radionica i Workshop-ova kako bi se osiguralo da 'dobre vijesti' i najnovija otkrića u znanosti dosegnu ciljanu publiku poradi općeg napretka i dobrobiti sviju nas.


Saznajte više na: www.euprio.cz