Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

21.12.12.
Međunarodni projekti

Još jedan zanimljiv IPA projekt je prošao na natječaju!

Projekt "Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju HKO-a" prijavljen u okviru IPA IV komponente "Daljnji razvoj Hrvatskog kvalifikacijskog okvira" prihvaćen je za financiranje.

Projektom se planira modernizirati razvoj dodatnih (generičkih i transfernih) vještina doktoranada na našim sveučilištima, te uskladiti te vještine s potrebama gospodarstva. Projekt traje 18 mjeseci, a odobrena su sredstva u iznosu od 300,000 Eura.  Projekt je prijavilo Sveučilište u Zagrebu kao koordinator na IPA IV. natječaju - Daljnji razvoj i provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (Europeaid/131254/M/ACT/HR) a sa Sveučilišta u Puli kao partner instituciji u projektu je prof. dr. sc. Marli Gonan Božac, prorektorica za znanost i istraživanje.