Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

13.05.13.
Međunarodni projekti

INTERNI UPIT o međunarodnim projektima

Ovim putem ljubazno molimo poštovane profesore i asistente Sveučilišta da prorektoru za međunarodnu suradnju, Ivanu Jurkoviću, ili Uredu za međunarodne projekte, Barbari Unković, dostave mejlom podatke o uključenosti u međunarodne projekte.

Cilj je ažuriranje liste projektnih prijava u kojima sudjeluju naši zaposlenici kako bi se kreirala potpuna baza podataka koja će biti objavljena na mrežnim stranicama Sveučilišta. Potrebno je navesti:
puni naziv projekta, akronim, linija financiranja na koju je projekt prijavljen,  institucija nositelj projekta,  sastavnica Sveučilišta koja sudjeluje, kontakt osoba i status projektne prijave (u užem krugu, na čekanju, u tijeku potpisivanje Grant Agreementa ili slično).

Ako je projekt prošao ljubazno molimo da nam dostavite kompletnu projektnu prijavu i Grant Agreement, te Subsidy Contract radi interne arhive Ureda.